SATSINGSOMRÅDER

ITU Kvääniteatteri har formulert 4 satsingsområder som i etableringsprosjektet skal utvikles og kvalitetssikres gjennom et unikt, autentisk og framtidsrettet kunstnerisk uttrykk basert på vår formulerte kvalitetsvisjon.

Ystävät (venner) er barneteater i satellittform, der profesjonelle instruktører drar ut til kvenske kjerneområder og lager forestillinger sammen med barn og unge.

Yhessä (sammen) er amatørsatsinga vår som allerede er etablert gjennom Kyläpeli, landsbyspelet som ble satt opp første gang i 2017. Nå planlegger vi også et grenseoverskridende sommerspill i samarbeid med Tornedalsteateret og en finsk teateraktør.

Ympäri (omkring) er egenproduserte teaterforestillinger som turnerer nasjonalt og internasjonalt.

Yhtheys (fellesskap) er arenabygging, nettverksbygging og talentutvikling for kvenske kunstnere.