Bildet: fra ITU Barneteater sin forestilling under åpningssesongen Halti kulturscene, høsten 2015

halti kvenkultursenter IKS

Halti kvenkultursenter ble formelt stiftet i 2009 og er et regionalt senter for kvensk språk og kultur. Senteret har fra og med 2010 arrangert Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms. Virksomheten driver ulike kvenske språk- og kulturtiltak, direksjon og drift av det kvenske sangkoret KvääniÄänii (kvenske stemmer), administrasjon og sekretariatsarbeid for Kvensk råd, m.m. Ett av kvenkultursenterets formål jf. selskapsavtalen er å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i kvensk kultur og historie i Nord-Troms. Et viktig mål for kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.

ihana! as

ihana! har vært i drift siden 2011, og har fra starten drevet prosjektutvikling, prosjektledelse og salg av opplevelser med utgangspunkt i kvensk historie og kultur. ihana! sin virksomhet er å finne, foredle og formidle fortellinger som fremmer kunnskap og stolthet. Fortellinger som påvirker, markedsfører og bygger omdømme for offentlige og private aktører på Nordkalotten. Kventeaterprosjektet er initiert av styret i ihana! as, og er en del av bedriftens strategiske satsing.

Kultnett as

Kultnett ble stiftet i februar 2017 og eies av 7 kulturentreprenører (ENK/AS) med røtter i Nord-Troms. KultNett sin virksomhet er basert på å være en klynge for kreative næringer i Nord-Troms. Deltakerne i Kultnett er sammensatt av et bredt spekter av kreative næringer som musikk, scenekunst, film, design, digitale medier og lignende. KultNett tilbyr en fysisk arena for kreative næringer, felles salg- og markedsføringfunksjon, pakking av kulturopplevelser og arrangementer basert på egne kulturutøvere.

itu kvensk teatertrupp

ITU ble stiftet i oktober 2012. Idéen om et spel hadde vært drøftet i flere sammenhenger i regionen tidligere, og drømmen om et historisk friluftsspel var utgangspunkt for opprettelsen av ITU Kvensk teater Trupp. Amatørteaterstatus og medlemsskap i HATS (Hålogaland Amatørteater Selskap) ble valgt som form, og målsettingen var i første omgang å opparbeide nettverk, kunnskap og interesse for teater og spel i Nord-Troms. Teatertruppen består i dag av rundt 30 medlemmer - profesjonelle teaterfolk, voksne amatører, samt barn og unge.