Forprosjekt KVENTEATER ble finansiert av Troms Fylkeskommune, Nordreisa kommune og Norske Kveners Forbund. Forprosjektet ble avsluttet i mai 2019.

Vi søker nå offentlige og private finansiører om støtte til et 3-årig etableringsprosjekt med oppstart 1. januar 2020.


våre støttespillere


støtt kventeateret

Om du ønsker å støtte etablering av et kventeater økonomisk, fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Navn *
Navn