Søknad om etableringsprosjekt innsendt!

2. oktober 2019 ble søknad om etablering av ITU Kvääniteatteri sendt til offentlige og private finansiører.

Kulturaktører fra Nord-Troms har siden juni 2018 jobbet med etablering av et kventeater i tilknytning til Halti i Nord-Troms, med sikte på nasjonal status. Kventeaterplanene er initiert av ihana! as, Kultnett AS, ITU Kvensk Teater Trupp og Halti kvenkultursenter IKS.

ITU kvensk teatertrupp er kunstnerisk samlende for initiativtakerne bak kventeaterprosjektet. Vårt samlede kunstnerskap omfatter teaterforestillinger, musikkforestillinger, historisk spel og barneteaterdrift over flere år. ITU kvensk teatertrupp er valgt som formell eier av kventeaterprosjektet fram til etablering av ITU Kvääniteatteri AS er gjennomført.

Forprosjektet ble avsluttet i mai 2019, og vi søker nå offentlige regionale og statlige prosjektmidler om 4,5 millioner over 3 år til etableringsprosjekt med oppstart 1. januar 2020, der etablering av ideelt selskap, utforskning av innovative driftsløsninger og 4 ulike satsingsområder skal bidra til å bygge en effektiv og bærekraftig driftsorganisasjon – et kventeater som krysser språkgrenser og er grenseoverskridende med tanke på både kompetansesamarbeid, kunstneriske prosesser og formidlingsmetoder.

HER finner du en kort presentasjon av etableringsprosjektet.