På reise med Samovarteateret til Petrozavodsk

21.-25. juni deltok prosjektlederen for kventeateret i en studietur til Petrozavodsk. Målet med turen var å bli kjent med Det Karelske Statsteateret - spesielt knyttet til deres rolle som ivaretaker av den karelske minoriteten og det karelske språket i Russland.

Samovarteateret i Kirkenes har i lang tid samarbeidet med kunstneriske miljøer i Russland. Gleden var derfor stor da vi ble invitert til å reise med som observatør på premiéren til forestillinga "Lost in the Horizon" på Det Karelske Statsteateret 23. juni.

Det ble en fantastisk lærerik, interessant og svært spennende tur. Selve reisen med Samovarteateret viste seg også å gi overføringsverdi for forprosjekt Kventeater - deres snart 30-årige historie har gitt erfaringer som de villig delte med oss.