Forprosjektet kan igangsettes!

Troms fylkeskommune støtter forprosjekt KVENTEATER med 370 000 kr! Sammen med midler fra Nordreisa kommune og Norske Kveners Forbund, er dermed  finansiering av prosjektet på plass. Og vi kan starte arbeidet med å kartlegge muligheter og "best practice" for et profesjonelt teater på Halti!

Troms fylkeskommune sendte ut pressemelding om sitt vedtak i dag. Vi er heldige som har en fylkeskommune som har vilje og evne til å gå front for å løfte kvensk språk og kultur!

Vi setter også stor pris på NRK Kvensk formidler nyheten til det norske folk!
Du kan lese mer om saken på NRK Kvensk sin nettside.