Regionrådet støtter kventeater i Nord-Troms!

Fylkesrådet i Troms har sendt ut pressemelding om tilskudd til forprosjekt for etablering av kventeater i tilknytning til Halti.

Vi er utrolig glad for at ordførerne i Nord-Troms i møte 19. juni også stiller seg samlet bak denne viktige etableringen! For oss som initiativtakere er støtten fra politikerne først og fremst en anerkjennelse av det arbeidet vi over år har lagt ned i formidling av kvensk kultur.

Vi opplever også at politikerne forstår vårt behov for stabilitet og forutsigbarhet i forhold til ressurser og kompetanse. Et nasjonalt kventeater vil gi hele regionen økt oppmerksomhet som tyngdepunkt i kvensk kulturformidling. 

I forprosjektet planlegges studieturer, møter, innspillrunder og nettverksbygging mot kvenske interesseorganisasjoner, regionale teateraktører, frigrupper, samt musikkfeltet og regionale ordninger teateret vil inngå i.