Invitasjon til innspillsmøter KVÄÄNITEATTERI-KVENTEATER

Som kjent jobber vi i Nord-Troms med å etablere et profesjonelt kventeater på Halti i Nordreisa, med sikte på nasjonal status. Fokus i forprosjektsfasen er å kartlegge interesseparter, utvikle nettverk mot kunstneriske miljøer i regionen og på Nordkalotten, forankre formidlingsstrategi, avklare eierskap og organisering knyttet til etableringen.

Et av våre viktigste tiltak er å invitere befolkning, politikere, kvenske interesseorganisasjoner, utdannings- og faginstitusjoner, teaterbransjen og media til innspillsmøter. Og invitasjoner sendes ut i dag!

Det første møtet er på Halti 14. november 2018 kl. 17-19 (Servering av mat og kaffe fra kl. 16)
Dette møtet er ÅPENT for alle interesserte, og det er mulig å melde interesse for å gi formelt innspill i møtet.

TEMA: HVILKE FORTELLINGER SKAL ET NASJONALT KVENTEATER LØFTE FREM?

Påmelding her: https://goo.gl/forms/78QNLyizoX7r6VZf1
Frist for påmelding/innspill er 12. november
Nedlastbart program HER

 

Det andre møtet er på Hålogaland Teater i Tromsø 16. november kl. 9 – 14.
TEMA: HVORDAN SKAL ET PROFESJONELT KVENTEATER RIGGES?
Dette møtet er sammensatt av aktører fra teaterfeltet i Nord, og innspillsgiverne er fastlagt på forhånd. Men møtet er åpent for de som ønsker å delta som observatører.

Har du lyst å være observatør? Påmelding her: https://goo.gl/forms/flqBjN0ZOJWOgLdf2
Påmeldingsfrist er 14. november.
Nedlastbart program HER

Vi understreker at vi ønsker alle innspill velkommen og at du kan gi innspill direkte til kventeater.no