Søknad om etableringsprosjekt innsendt!

2. oktober 2019 ble søknad om etablering av ITU Kvääniteatteri sendt til offentlige og private finansiører.

Kulturaktører fra Nord-Troms har siden juni 2018 jobbet med etablering av et kventeater i tilknytning til Halti i Nord-Troms, med sikte på nasjonal status. Kventeaterplanene er initiert av ihana! as, Kultnett AS, ITU Kvensk Teater Trupp og Halti kvenkultursenter IKS.

ITU kvensk teatertrupp er kunstnerisk samlende for initiativtakerne bak kventeaterprosjektet. Vårt samlede kunstnerskap omfatter teaterforestillinger, musikkforestillinger, historisk spel og barneteaterdrift over flere år. ITU kvensk teatertrupp er valgt som formell eier av kventeaterprosjektet fram til etablering av ITU Kvääniteatteri AS er gjennomført.

Forprosjektet ble avsluttet i mai 2019, og vi søker nå offentlige regionale og statlige prosjektmidler om 4,5 millioner over 3 år til etableringsprosjekt med oppstart 1. januar 2020, der etablering av ideelt selskap, utforskning av innovative driftsløsninger og 4 ulike satsingsområder skal bidra til å bygge en effektiv og bærekraftig driftsorganisasjon – et kventeater som krysser språkgrenser og er grenseoverskridende med tanke på både kompetansesamarbeid, kunstneriske prosesser og formidlingsmetoder.

HER finner du en kort presentasjon av etableringsprosjektet.

Forprosjekt Kvääniteatteri-Kventeater avsluttet

Forprosjekt Kvääniteatteri-Kventeater ble startet i 2018 av samarbeidsparter tilknyttet Halti-miljøet: ihana! AS, Kultnett AS, ITU Kvensk Teater Trupp og Halti kvenkultursenter IKS. Halti kvenkultursenter var prosjekteier.

Forprosjektet var i hovedsak finansiert av Troms fylkeskommune, mens Nordreisa kommune og Norske Kveners Forbund var medfinansiører. I tillegg bidro samarbeidspartene med eget arbeid og egenfinansiering.

I forprosjektet gjennomførte vi studiereiser til Samovarteateret, Det Karelske Statsteateret, Tornedalsteateret og Hålogaland Teater. Vi var i dialog med teaterbransjen i nord, og gjennomførte to innspillmøter; 1) innspillmøte med lokalbefolkning og kvenske organisasjoner på Storslett og 2) innspillmøte i Tromsø med teaterinstitusjoner og det frie feltet i nord. Samarbeidspartene gjennomførte også idéprosesser for innholdsutvikling og strategiske valg fram mot et kventeater.

Forprosjektet ble sluttført i mai 2019 og rapporten fra forprosjektet kan leses HER

Invitasjon til innspillsmøter KVÄÄNITEATTERI-KVENTEATER

Som kjent jobber vi i Nord-Troms med å etablere et profesjonelt kventeater på Halti i Nordreisa, med sikte på nasjonal status. Fokus i forprosjektsfasen er å kartlegge interesseparter, utvikle nettverk mot kunstneriske miljøer i regionen og på Nordkalotten, forankre formidlingsstrategi, avklare eierskap og organisering knyttet til etableringen.

Et av våre viktigste tiltak er å invitere befolkning, politikere, kvenske interesseorganisasjoner, utdannings- og faginstitusjoner, teaterbransjen og media til innspillsmøter. Og invitasjoner sendes ut i dag!

Det første møtet er på Halti 14. november 2018 kl. 17-19 (Servering av mat og kaffe fra kl. 16)
Dette møtet er ÅPENT for alle interesserte, og det er mulig å melde interesse for å gi formelt innspill i møtet.

TEMA: HVILKE FORTELLINGER SKAL ET NASJONALT KVENTEATER LØFTE FREM?

Påmelding her: https://goo.gl/forms/78QNLyizoX7r6VZf1
Frist for påmelding/innspill er 12. november
Nedlastbart program HER

 

Det andre møtet er på Hålogaland Teater i Tromsø 16. november kl. 9 – 14.
TEMA: HVORDAN SKAL ET PROFESJONELT KVENTEATER RIGGES?
Dette møtet er sammensatt av aktører fra teaterfeltet i Nord, og innspillsgiverne er fastlagt på forhånd. Men møtet er åpent for de som ønsker å delta som observatører.

Har du lyst å være observatør? Påmelding her: https://goo.gl/forms/flqBjN0ZOJWOgLdf2
Påmeldingsfrist er 14. november.
Nedlastbart program HER

Vi understreker at vi ønsker alle innspill velkommen og at du kan gi innspill direkte til kventeater.no

På reise med Samovarteateret til Petrozavodsk

21.-25. juni deltok prosjektlederen for kventeateret i en studietur til Petrozavodsk. Målet med turen var å bli kjent med Det Karelske Statsteateret - spesielt knyttet til deres rolle som ivaretaker av den karelske minoriteten og det karelske språket i Russland.

Samovarteateret i Kirkenes har i lang tid samarbeidet med kunstneriske miljøer i Russland. Gleden var derfor stor da vi ble invitert til å reise med som observatør på premiéren til forestillinga "Lost in the Horizon" på Det Karelske Statsteateret 23. juni.

Det ble en fantastisk lærerik, interessant og svært spennende tur. Selve reisen med Samovarteateret viste seg også å gi overføringsverdi for forprosjekt Kventeater - deres snart 30-årige historie har gitt erfaringer som de villig delte med oss.

 

 

 

Studietur til Tornedalsteatern i Pajala

I morgen skal en delegasjon fra Halti besøke Tornedalsteatern i Pajala. Prosjektleder Inger, Pål Vegard fra Halti kvenkultursenter, Tove fra ITU og Agnete fra Kultnett, reiser alle til Pajala for å ha samarbeidsmøter med leder av Tornedalsteatern Carina Henriksson og påtroppende leder Erling Fredriksson. 

Målsetting med møtet er å lære om organisasjonsbygging, formidlings- og språkstrategi og ellers produksjonserfaringer som kan være nyttig for det norske kventeateret å få innsikt i.

Vi er også invitert til visning av Sekarotu, forestillingen som Tornedalsteatern nå sender ut på turné. Vi gleder oss!

 

Regionrådet støtter kventeater i Nord-Troms!

Fylkesrådet i Troms har sendt ut pressemelding om tilskudd til forprosjekt for etablering av kventeater i tilknytning til Halti.

Vi er utrolig glad for at ordførerne i Nord-Troms i møte 19. juni også stiller seg samlet bak denne viktige etableringen! For oss som initiativtakere er støtten fra politikerne først og fremst en anerkjennelse av det arbeidet vi over år har lagt ned i formidling av kvensk kultur.

Vi opplever også at politikerne forstår vårt behov for stabilitet og forutsigbarhet i forhold til ressurser og kompetanse. Et nasjonalt kventeater vil gi hele regionen økt oppmerksomhet som tyngdepunkt i kvensk kulturformidling. 

I forprosjektet planlegges studieturer, møter, innspillrunder og nettverksbygging mot kvenske interesseorganisasjoner, regionale teateraktører, frigrupper, samt musikkfeltet og regionale ordninger teateret vil inngå i.
 

Forprosjektet kan igangsettes!

Troms fylkeskommune støtter forprosjekt KVENTEATER med 370 000 kr! Sammen med midler fra Nordreisa kommune og Norske Kveners Forbund, er dermed  finansiering av prosjektet på plass. Og vi kan starte arbeidet med å kartlegge muligheter og "best practice" for et profesjonelt teater på Halti!

Troms fylkeskommune sendte ut pressemelding om sitt vedtak i dag. Vi er heldige som har en fylkeskommune som har vilje og evne til å gå front for å løfte kvensk språk og kultur!

Vi setter også stor pris på NRK Kvensk formidler nyheten til det norske folk!
Du kan lese mer om saken på NRK Kvensk sin nettside.