MÅLSETTING

Være et talerør for hele den kvenske minoritetsbefolkningen og skape teateropplevelser i alle kvenske områder

Bruke kvensk språk i teaterproduksjoner

Bidra til økt kunnskap om kvensk historie og kultur samt møtet med samisk og norsk bosetting i regionen

Bidra til identitetsutvikling og revitalisering av kvensk språk gjennom involvering av barn og unge i teaterproduksjoner

Utvikle kvenske moderne, dagsaktuelle uttrykk gjennom teaterproduksjoner

Være mentor for økt kvalitet i kunstneriske produksjoner i samarbeid med lokale og regionale scenekunstnere – amatører og profesjonelle

Bidra til økt oppmerksomhet rundt regionens egenart og vekst i besøkstall og verdiskapning for reiseliv og næringsliv i Nord-Troms