FORMIDLINGSSTRATEGI

Bruke kvensk språk i alle produksjoner, i større eller mindre grad, gjerne i kombinasjon med andre språk

Utvikle manus basert på kvensk kultur og historie, samt dagsaktuelle tema knyttet til minoritetsproblematikk

Tilby kurs, mentorhjelp og konsulentvirksomhet til både amatørfeltet og profesjonelle kvenske scenekunstnerne i regionen

Som hovedregel bruke lokale og regionale utøvere i produksjoner, gjerne sammensatt med profesjonelle utøvere utenfra for å heve kompetanse og styrke nettverk

Omfang produksjoner:

  1. Produsere Kyläpeli årlig som reiselivsprosjekt i samarbeid med lokale organisasjoner og bedrifter
  2. Produsere nyskrevet produksjon årlig som tilbys skoler og DKS både på egen scene og som turné til andre kvenske miljøer og minoritetsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
  3. Hovedansvar instruksjon og kursing av instruktører for ITU barneteater