RING ELLER BESØK OSS

 

Inger Birkelund, prosjektleder
Hovedveien 2
9151 Storslett

Telefon: +47 920 55 728

 

 

e-post

Prosjektleder
Inger Birkelund, ihana! as

Samarbeidsparter
Pål Vegard Eriksen, Halti kvenkultursenter
Lise Brekmoe, Kultnett AS
Tove Reibo, ITU Kvensk Teater Trupp