BAKGRUNN

Etableringen av Halti kvenkultursenter og deres årlige festival Paaskiviikko har gjennom et tiår bidratt til oppblomstring av engasjement og interesse for kvensk kulturformidling, og ITU (amatørteater), Kultnett AS (7 kreative entreprenører ENK/AS) og ihana! as (prosjektutvikler/kulturformidler) har oppstått i kjølvannet av aktiviteten kvenkultursentret har igangsatt.  Flere teaterproduksjoner er etterhvert satt opp (Kaffekopp og salmebok, Rallar og Bus, Loistava 2.0, Manalaiset, Bjørnen som hadde så kort hals) i regi av samarbeidspartene.

Samarbeidspartene er alle formidlere av kvensk kultur, og har samarbeidet over flere år med respektive minoritetsaktører i Sverige og Finland – aktører som over flere år har jobbet for å styke felles kulturarv og språk i sine regioner.

Kyläpeli – verdens første kvenspel - ble satt opp i september 2017 i Nordreisa. Spelet ble en publikumsuksess med bred forankring i befolkningen og stor deltakelse fra det lokale amatørfeltet. Suksessen var forankret i en innovativ samarbeidsmodell basert på Halti-miljøet, og med tett involvering av lokale bedrifter, både kulturentreprenører og reiselivbedrifter, ca 20 enkeltpersonsforetak eller selskaper ble kjøpt inn på ulike tjenester.

Kyläpeli 2017 viste at våre profesjonelle kulturformidlere hadde gjennomføringsevne og kompetanse til en så stor produksjon, men suksessen hang tett sammen med vårt valg om å hente inn ekstern kompetanse på de feltene vi var svake.

Vi ser at vi også i framtiden – på alle produksjoner – vil ha behov for kunstnerisk bistand for ytterligere å profesjonalisere våre produksjoner. Vi har fortellingene, men trenger stabil tilførsel på kunstnerisk kompetanse – spesielt innen regi og instruksjon.

På Halti kulturscene har vi en flott hjemmebane! Vi ønsker oss en liten, fast teaterstab som har fokus på det kvenske, og ressurser til engasjementstillinger innen alle kunstformer. Gjennom etablering av et profesjonelt kventeater vil vi få økt aktivitet, lønnsomhet og vekst hos alle parter.