BAKGRUNN

Etableringen av Halti kvenkultursenter og deres årlige festival Paaskiviikko har gjennom et tiår bidratt til oppblomstring av engasjement og interesse for kvensk kulturformidling, og ITU (amatørteater), Kultnett AS (7 kreative entreprenører ENK/AS) og ihana! as (prosjektutvikler/kulturformidler) har oppstått i kjølvannet av aktiviteten kvenkultursentret har igangsatt.  Flere teaterproduksjoner er etterhvert satt opp (Kaffekopp og salmebok, Rallar og Bus, Loistava 2.0, Manalaiset, Bjørnen som hadde så kort hals) i regi av samarbeidspartene.

Samarbeidspartene er alle formidlere av kvensk kultur, og har samarbeidet over flere år med respektive minoritetsaktører i Sverige og Finland – aktører som over flere år har jobbet for å styke felles kulturarv og språk i sine regioner.

Kyläpeli – verdens første kvenspel - ble satt opp i september 2017 i Nordreisa. Spelet ble en publikumsuksess med bred forankring i befolkningen og stor deltakelse fra det lokale amatørfeltet. Suksessen var forankret i en innovativ samarbeidsmodell basert på Halti-miljøet, og med tett involvering av lokale bedrifter, både kulturentreprenører og reiselivbedrifter, ca 20 enkeltpersonsforetak eller selskaper ble kjøpt inn på ulike tjenester.

Kyläpeli har vært gjennomført hvert år siden 2017, og vi har vist at vi har engasjement og gjennomføringsevne for så store produksjon, men stabilt og forutsigbar økonomi og tilgang på kunstnerisk kompetanse er viktig for å opprettholde kvalitet og suksess!

ITU kvensk teatertrupp har vært kunstnerisk ansvarlig for Kyläpeli og er også kunstnerisk samlende for initiativtakerne bak kventeaterprosjektet. Sammen har vi satt opp teaterforestillinger, musikkforestillinger, historiske spel og gjennomført barneteaterdrift over flere år.
ITU kvensk teatertrupp ble derfor valgt som eier av etableringsprosjektet fram til etablering av ITU Kvääniteatteri AS er gjennomført.